Parempia potilassiirtoja

Uoma on potilassiirtojen sujuvoittamiseksi rakennettu järjestelmä, jonka avulla potilaat löytävät oikeaan paikkaan oikeaan aikaan.

Uoma tukee terveydenhuollon ammattilaisia heidän työssään, potilassiirron alusta loppuun

Tarjoamme aidosti arkea helpottavan työkalun potilassiirtojen järjestämiseen ja tiedonkulkuun sairaaloiden sisällä ja yksiköiden välillä. Uoman avulla potilaan siirtyminen jatkohoitopaikkaan nopeutuu, potilasturvallisuus paranee ja virheet vähenevät, kun keskeytyksiä ei tule. Ammattilaisten aikaa vapautuu potilastyöhön.

Miten Uoma helpottaa sairaanhoitajien arkea?

Sairaaloille

Sairaalan resurssit järkevään käyttöön Uomalla

Lue lisää

Hyödyt

Uoma helpottaa potilaiden siirtoa. Tutustu hyötyihin.

Lue lisää

Uomaa käyttää yli 140 terveydenhuollon yksikköä

Rakennettu palvelemaan suomalaista terveydenhuoltoa

Uoma on aidosti aluerajat ylittävä järjestelmä

Potilaskohtainen chat

Uoma muodostaa helpon ja tehokkaan viestintäkanavan potilaan hoitoon osallistuvien ammattilaisten välille.

Jatkohoitopaikkojen yhteiskäyttö

Uoma toimii jatkohoitopaikkojen yhteiskäytön koordinointijärjestelmänä mahdollistaen kuntarajat ylittävät potilassiirrot.

Siirtoraportit

Uoman räätälöidyt checklist-tyyppiset siirtoraportit parantavat potilassiirtojen laatua ja vähentävät kommunikaatiovirheitä.

Jatkohoitopaikat näkyviin kaikille

Uoma tuo reaaliaikaiset jatkohoitopaikat näkyviin kaikille hoitoon osallistuville tahoille.

Uoma numeroina

3

Sairaanhoitopiiriä

1 000 000

Ihmisen väestöalue

>95%

Käyttäjätyytyväisyys

7 500

Kuukausittaista siirtoa

Viimeisimmät uutiset

Webinaari
lokakuu 1, 2020

Webinaari: Paremmat potilassiirrot Pirkanmaalla

Uoman käyttöönoton etulinjassa olleet Pirkanmaan sairaanhoitopiirin projektiylilääkäri Suvi Liimatainen ja Tays Päivystys Acutan tarkkailuosaston osastonhoitaja Jani Ovaska keskustelivat 25.9. järjestetyssä webinaarissa kokemuksistaan Unitary Healthcaren toimitusjohtaja Taavi Saviaukin kanssa.   Ylimääräiset…
Case
elokuu 19, 2020

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Tuhat ja yksi käyttäjätarinaa kertovat, että Uoma syntyi vastauksena aitoon tarpeeseen. Potilassiirrot ovat kriittinen osa sairaalan arkea. Perinteisesti potilaan jatkohoitoon siirtymiseen liittyvä sopivan paikan kartoittaminen ja tiedonvälitys on hoidettu puhelimitse.…
Artikkeli
elokuu 19, 2020

Käyttöönoton ei tarvitse olla kivirekiprojekti

Potilaiden kiireetön jatkohoitoon siirto hoidetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän terveyskeskussairaaloissa ja HUS Hyvinkään sairaalassa Uoman avulla. Järjestelmä on otettu ilolla vastaan niin toimijoiden kuin tietohallinnon puolelta.  Sähköisiä järjestelmiä hyödynnetään yhä enemmän…