Uoma helpottaa potilaiden siirtoa

Sähköinen järjestelmä syventää alueellista yhteistyötä ja tukee terveydenhuollon toimijoiden moniammatillista viestintää.

Virheet vähenevät ja jatkohoitoprosessi paranee

Uoma tekee potilaan jatkohoitoon siirtymisestä optimaalisen kaikkien kannalta poistamalla turhan manuaalisen työn, tekemällä järjestelmän sisällä näkyväksi sopivat paikat ja luomalla kommunikaatioväylän ammattilaisille. Toimivan hoitotyön järjestelmän avulla kustannukset laskevat ja potilasturvallisuus paranee, kun virheet vähenevät.

“Hoitotyön näkökulmasta potilasprosessit ja potilaan raportointiin liittyvät käytänteet ovat kehittyneet. Uoman kautta on helpottunut esimerkiksi aiemmin hyvin manuaalinen ja aikaa vievä potilaiden siirto terveyskeskuksiin.”

Jani OvaskaOsastonhoitaja

Potilas on oikeassa paikassa oikeaan aikaan

Potilassiirrot ovat turvallisempia, kun keskeytyksiin liittyvät riskit vähenevät ja asianmukainen jatkohoitopaikka löytyy automaattisesti järjestelmän sisältä. Potilas pääsee hoidon kannalta parhaaseen mahdolliseen paikkaan ilman ylimääräisiä mutkia matkassa, kun kaikilla siirtoon osallistuvilla on ajantasainen näkymä jatkohoitopaikkojen tilanteesta ja käytettävyydestä.

“Sopivan paikan selvittäminen vei valtavasti työtä, kun hoitopaikkoja on liian vähän tai ne ovat raskaiden prosessien takana. Uoma ratkaisi asian mahdollistamalla kuntien välisen yhteistyön. Nyt vapaat paikat löytyvät oikea-aikaisesti oikeille potilaille.”

Suvi LiimatainenProjektiylilääkäri

Ajankäyttö ja tiedonkulku tehostuvat

Uoman avulla potilassiirtojen kannalta oleellinen tieto kulkee suunnitellusti ja ajankäyttö helpottuu, kun työtä ei tehdä puhelimen varassa. Tarkistuslista auttaa yhtenäistämään viestintää ja sujuvoittaa sitä vähentämällä turhan tiedon välittämistä.

“Uoma vastaa käytännön työn tarpeisiin vähentämällä puhelinliikennettä. Hoitajan näkökulmasta potilassiirrot helpottuvat, kun tietoa pystyy viestimään tilanteesta irti. Tiedon ajantasaisuus ja kompakti muoto ovat myös isoja hyötyjä ja säästävät aikaa raportoinnissa.”

Jani OvaskaOsastonhoitaja

Käyttöönotto on vaivatonta

Uoma on mahdollista ottaa käyttöön joustavasti joko itsenäisenä tai potilastietojärjestelmään integroituna järjestelmänä. Käyttöönotto on vaivatonta, koska järjestelmä on selainpohjainen ja mukautuu asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Tarjoamme valmiin ratkaisun ja kuljemme asiakkaan rinnalla koko käyttöönoton ajan: hoidamme koordinoinnin, mallinnamme olemassaolevat jatkohoitopolut Uomaan ja koulutamme käyttäjät.

“Yhteistyö oli todella sujuvaa, projekti eteni aikataulussaan, eikä tarvinnut olla yksin vetämässä kivirekeä, vaan päinvastoin yhdessä tekemisen fiilis korostui alusta lähtien. Käyttöönotto oli myös teknisesti kevyt, koska Uoma on selainkäyttöinen, eikä vaatinut meiltä asennuksia. Sisältö on hyvin muokattavissa toiminnan mukaan. Harvoin olen ollut käyttöönottamassa tällaista järjestelmää, mikä viedään käsistä.”

Hanna DowntonTietohallintopäällikkö