ArtikkeliTiedote

Keski-Suomessa otettiin Uoma käyttöön

By 8 marraskuun, 2021 26 lokakuun, 2022 No Comments

Nollasta sataan kahden ensimmäisen päivän aikana

Keski-Suomi otti potilassiirtojen järjestämiseen tarkoitetun Uoman käyttöön syyskuussa 2021. Vain kahdessa päivässä siirtopyyntöjä kertyi yli sata. Päivittäisiä siirtopyyntöjä niin sairaala Novan sisällä kuin terveyskeskuksiin keskussairaalan ulkopuolelle tehdään Uomalla jo useita kymmeniä.

 

Uoma on käytössä Keski-Suomen maakunnan kaikilla perusterveydenhuollon osastoilla sekä keskussairaalan päivystyspoliklinikalla, päivystys- ja infektio-osastolla sekä kaikilla operatiivisilla sairaansijoilla. Vauhdikas käyttöönotto selittyy projektipäällikkö Merja Ahosen mukaan kattavalla taustatyöllä: 

“Olen ylpeä siitä, että saimme kaikki maakunnan osastot heti mukaan ja käyttäjäkokemuksia kerättyä laajasti. Käyttöönoton kannalta oli hyvä, että taustatyötä tehtiin paljon ja odotimme syksyyn pilotin aloittamista.”

Kuusi kuukautta kestävällä pilotilla selvitetään, kuinka hyvin Uoma palvelee Keski-Suomen tarpeita. Tavoitteena on säästää hoitajien työaikaa, taata turvalliset potilassiirrot ja sujuvoittaa potilassiirtoprosessia. Parhaiten tuloksia saadaan, kun järjestelmä on laajasti käytössä. 

“Palvelujohtaja esitti tavoitteen, että 95 % kaikista potilassiirroista tapahtuu Uomalla. Nyt kun tämä on näin hyvin lähtenyt käyntiin, niin arvelen, että se täyttyykin”, Ahonen iloitsee.

Uusi järjestelmä vaatii aina toimintatapojen muutosta, mikä voi jo valmiiksi hektisessä sairaalaympäristössä herättää vastustusta. Potilaiden jatkohoidon koordinointia ja palvelutarpeen kartoitusta hoitava Sairaala Novan palveluneuvoja Taru Torri kuitenkin kertoo, että epäilykset hälvenivät ensimmäisenä päivänä, kun Uoman todettiin olevan helppokäyttöinen: 

“Toiminta lähti nopeasti käyntiin tehokkaan kenttätyön ja jalkautumisen ansiosta. Toimintatapojen muutoksessa meidän on tärkeää rantautua yksiköihin ja olla läsnä käytön tukena. Uoman kohdalla auttoi se, että järjestelmä on helppo oppia.” 

Toinen tavoite Keski-Suomessa liittyy potilaspaikkojen maakunnalliseen näkymään siitä, missä on vapaita paikkoja. Ajantasainen näkymä jatkohoitopaikkojen tilanteesta ja käytettävyydestä helpottaa jokaiselle asianmukaisen hoitopaikan määrittämistä. Ennen Uomaa vapaiden paikkojen kartoitus tarkoitti useampaa puhelua eri yksiköihin. 

“Ennen Uomaa kaikki siirrot tehtiin puhelimitse, ja puhelinrumba oli aika valtava. Vastaanottava taho ei tiennyt, mihin soittaa, jos heille tuli lisätietopyyntöjä. Nyt puhelinliikenne on rauhoittunut, chatissa voi tehdä lisätietopyyntöjä ja maakuntanäkymä auttaa siinä, että tiedetään, mihin potilaita voi tarjota.”, Torri kuvaa ja jatkaa:

“Täällä on esimerkiksi Keski-Suomen Seututerveyskeskus, johon kuuluu kolme eri sairaalaa. Aiemmin hoitaja joutui soittamaan kaikkiin kolmeen erikseen ja selvittämään, missä on tilaa, kun nyt kyselyn voi tehdä kaikkiin samalla Uoman kautta ilman puheluita. Nyt tilannekuva on reaaliaikaisempi.”

Suurin haitta puheluista on keskeytykset potilastyöhön. Muuramen vuodeosaston osastonhoitaja Noora Rantanen sanoo hoitajan työn aikatauluttamisen helpottuneen, kun potilassiirtoja voi hoitaa muun työn lomassa ilman keskeytyksiä: 

“Meillä potilassiirtojen soitot ovat tulleet kentällä olevan vastuusairaanhoitajan puhelimeen, mikä aiheutti keskeytyksiä potilastyöhön. Nyt kun ilmoitus siirtopyynnöstä tulee tekstiviestillä, kesken olevan työn voi tehdä loppuun ja tarkistaa siirtopyynnön omassa aikataulussa. Se on iso muutos hyvinvoinnin kannalta.”

Soiton aikana oleellisia tietoja saattaa myös helposti jäädä sanomatta tai tallentamatta. Rantanen näkeekin, että raportointi on muuttunut selkeämmäksi ja potilassiirrot turvallisemmiksi, kun tiedonvälitys ei ole enää paperilehtiön tai pöydän reunaan liimatun post-it-lapun varassa: 

“Potilasraportointi on kattavampaa Uoman kautta, kun siihen on tarkistuslistan myötä selkeä rakenne. Puhelinraportointi toimi välillä kuin rikkinäinen puhelin, ja tiedonvälityksen laatu riippui siitä, mitä kaikkea vastaanottaja ehtii kirjoittaa, kun soitto tulee. Potilasturvallisuuden kannalta on tärkeää, että vastaanottavaan yksikköön saapuu yhtenäinen tieto.”

Sujuva yhteistyö, nopea reagointi kehitysideoihin, aidosti hoitajien arkea helpottava työkalu ja parantunut kommunikointi potilassiirtoja järjestävien ammattilaisten välillä vakuuttavat Uoman hyödyistä. Onnistuneesta käyttöönotosta kertonee myös halu laajentaa Uoman käyttöä keskussairaalan sisällä. 

“Uoma on otettu positiivisin mielin vastaan. Luvut siirtopyynnöistä puhuvat puolestaan.”, Ahonen kuvaa. 

Hoitohenkilökunnalle prosessien parantamisessa on lopulta kyse ihmisistä. Keski-Suomen yhteyshenkilömme, avainasiakaspäällikkö Emilia Valkonen pohtii inhimillisyyttä prosessien taustalla: 

“Ylimääräiset matkat, turhat siirrot tai päivystysosastolla makuuttaminen rasittavat potilaita. Inhimillisyys on se perimmäinen syy, miksi tarvitaan tehokas ja helppo jatkohoitoon pääsy. Tämä on varmasti lähtökohta monelle meidän asiakkaistammekin.”

“Mitä kauemmin potilas joutuu odottamaan jatkohoitopaikkaa, niin sitä kurjempi. Siksihän näitä prosesseja sujuvoitetaan: ihmisiä ja hoitohenkilökuntaa helpottamaan.”, Torri täydentää.

 

Unitary Healthcare Oy on Suomen johtava potilaslogistiikkaan erikoistunut ohjelmistoyritys. Uoma on käytössä yli 220 terveydenhuollon yksikössä viidessä sairaanhoitopiirissä ja sen avulla järjestellään kuukausittain noin 8500 potilassiirtoa.

 

Lisätietoja:
Avainasiakaspäällikkö Emilia Valkonen, emilia.valkonen@unitary.fi, p. 040 741 1610
Asiakkuuspäällikkö Teemu Kumpulainen, teemu.kumpulainen@unitary.fi, 045 315 9425
Toimitusjohtaja Taavi Saviauk, taavi.saviauk@unitary.fi, p. 050 543 5789
Unitary Healthcare Oy