Olemme lääkäreiden perustama ohjelmistoyhtiö

Yhdistämme lääketieteellisen asiantuntemuksen moderniin ohjelmistokehitykseen ja tarjoamme ratkaisumme avaimet käteen -periaatteella.

Emilia Valkonen

Avainasiakaspäällikkö

+358 40 741 1610

Teemu Kumpulainen

Myyntipäällikkö

+358 45 315 9425

Taavi Saviauk

Toimitusjohtaja

+358 50 543 5789

“Jos me ei tätä ratkaista, niin kuka sitten?”

Uoma syntyi vastauksena aitoon tarpeeseen

Lääkäreinä törmäsimme työssämme päivittäin samaan ongelmaan: potilastietojärjestelmistä puuttuivat hyvät työkalut potilassiirtojen järjestämiseksi. Käytännössä työ jouduttiin hoitamaan puhelimitse: siirrettävälle potilaalle etsittiin vapaa hoitopaikka soittelemalla läpi eri osastoja tai yksiköitä, ja potilaan tiedot ja siirron yksityiskohdat välitettiin samoin puhelimessa. Jokainen terveydenhuollon ammattilainen tietää, miten työläs prosessi tämä voi olla.

Potilassiirtojen onnistuminen on hoidon kannalta kriittistä ja potilassiirtoja tehdään kaikissa terveydenhuollon yksiköissä jatkuvasti. Siksi potilassiirtojen organisoimiseksi täytyi kehittää ratkaisu, joka paitsi varmistaisi potilastietojen virheettömän välittämisen, myös säästäisi lääkäreiden, hoitajien ja muiden ammattilaisten työaikaa.

Meille silmien sulkeminen ei ollut vaihtoehto, kun näimme työssämme, kuinka kaikki tuskailevat samojen asioiden parissa. Oli selvää, etteivät potilassiirtojen haasteet ratkea itsestään. Aloitelaatikko ei rakenna Uomaa. Oli aika ottaa ohjat omiin käsiin.

Lääkäreinä ymmärsimme, ettei kukaan kaipaa uutta raskasta terveydenhuollon järjestelmää. Muutoksen ajavana voimana toimi halu järkevöittää jatkohoitoprosessia, tehdä siirroista turvallisempia ja luoda käyttäjille mukavampi toimintaympäristö. Halusimme tehdä työkalun, joka aidosti auttaa työtä tekeviä ihmisiä.

Ideasta lähdettiin rakentamaan ratkaisua vuoden 2015 lopulla, ja ensimmäiset potilaat siirtyivät jatkohoitopaikkaan Uoman välityksellä 5. joulukuuta 2016. Vain vuodessa visiosta tuli todellisuutta!

Uoma tekee potilassiirroista parempia

Uoma toimii itsenäisenä järjestelmänä, jonka avulla hoidetaan potilaan jatkohoitoon siirtymiseen liittyvä logistiikka ja tiedonvälitys. Se on saanut hyvän vastaanoton ja käyttäjätyytyväisyys on poikkeuksellisen korkealla. Olemme onnistuneet tarjoamaan ratkaisun, joka palvelee kaikkia siirtoihin osallistuvia tahoja säästämällä aikaa, hermoja, rahaa ja ennen kaikkea potilasta.

Hoitajat saavat keskittyä hoitotyöhön puhelintyön sijaan. Hoidon kannalta oleelliset tiedot siirtyvät yksiköiden välillä ilman katkoksia. Potilas löytää oikeaan paikkaan oikeaan aikaan ilman ylimääräisiä mutkia matkassa.

Uoma mukautuu hyvin erilaisiin ympäristöihin, ja ominaisuuksia kehitetään asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan. Käytännön kokemus antoi meille lähtökohdat toiminnan kehittämiseen ja haluamme edelleen pysyä lähellä asiakasta. Palvelun kehittäminen vaatii usein toimintamallien muutosta, ja siksi onkin tärkeää, että järjestelmien käyttöönotoissa on mukana terveydenhuollon ammattilaisia ja teknologian osaajia. Olemme huomanneet, että parhaat tulokset syntyvät, kun toimintaa kehitetään yhteistyössä kaikkien asianosaisten kanssa.

Terveydenhuollossa paikalleen pysähtyminen ei ole vaihtoehto. Siksi päätimme ryhtyä ratkaisemaan ongelmia itse, ja perustimme Unitary Healthcaren.

– Taavi, Anssi, Miika ja Niku