Vi är ett läkardrivet programvaruföretag

Vi kombinerar medicinsk expertis med modern programvaruutveckling och erbjuder en nyckelfärdig lösning.

“Om vi inte löser det här, vem gör det då?”

Uoma föddes som ett svar på ett genuint behov

Som läkare stötte vi dagligen på samma problem i vårt arbete: patientjournalsystem saknade bra verktyg för att organisera patientöverflyttningar. I praktiken måste arbetet skötas via telefon: en ledig vårdplats för en patient söktes genom att ringa runt till olika avdelningar eller enheter, och patientens information samt överflyttningsdetaljerna sköttes också via telefon. Varje vårdare vet hur tung denna process kan vara.

Patientöverflyttningar görs hela tiden vid alla sjukvårdens enheter. Att en patientöverflyttning lyckas är kritiskt för lyckad vård. Därför var det viktigt att en fungerande lösning för organisering av patientöverflyttningar utvecklas. Lösningen skulle inte enbart säkerställa korrekt överföring av patientdata utan också spara läkares, sjukskötares och andra yrkespersoners arbetstid.

Det var inte ett alternativ att blunda för problemet då vi såg hur alla kämpade med samma saker i vårt arbete. Det stod klart att utmaningarna med patientöverflyttningarna inte skulle lösas av sig själva. Det var dags att ta tag i problemet själv.

Som läkare förstod vi att ingen orkar med ett nytt inveklat hälsovårdssystem. Drivkraften för förändring var viljan att utveckla och förbättra processen för fortsatt vård, göra överflyttningarna säkrare och göra arbetsmiljön trevligare och smidigare för slutanvändaren. Vi ville utveckla ett verktyg som genuint skulle hjälpa vårdarnas arbete.

I slutet av 2015 började vi utveckla en lösning och de första patienterna överflyttades med Uoma den 5 december 2016. På under ett år blev vår vision verklighet!

Uoma gör patientöverflyttningar bättre

Uoma fungerar som ett självständigt system. Med Uoma kan man sköta logistiken, kommunikationen och informationsöverföringen angående en patients överflyttning. Systemet har tagits emot mycket väl och kundnöjdheten är exceptionellt hög. Vi har lyckats erbjuda en lösning som tjänar alla involverade med att spara tid, pengar, nerver och fram för allt patienten.

Vårdpersonalen kan fokusera på vårdarbetet istället för telefonarbetet. Information angående patientens vård överförs mellan enheterna utan avbrott. Patienten kommer till rätt plats vid rätt tidpunkt utan extra problem.

Uoma lämpar sig väl för olika miljöer och funktionerna anpassas enligt kundens individuella behov. Vår praktiska erfarenhet gav oss bra utgångspunkter för vår verksamhetsutveckling och vi vill fortfarande göra tätt samarbete med kunden. Tjänsteutveckling kräver ofta förändring av verksamhetsmodeller och det är därför viktigt att professionella inom hälsovård och teknologi är med vid implementeringen. Vi har märkt att de bästa resultaten nås då verksamheten utvecklas tillsammans med sakkunniga.

Uoma används för tillfället för patientöverflyttningar inom sjukhus och mellan enheter i tre sjukvårdsdistrikt. Vi utvecklar Uoma ständigt för att möta framtidens behov. Vårt mål är att alla icke akuta patientöverflyttningar skall ske med Uoma.

Inom hälsovården är det inte ett val att stå på plats. Därför bestämde vi oss att ta itu med problemet själva och grundade Unitary Healthcare.

– Taavi, Anssi, Miika ja Niku

Taavi Saviauk

Verkställande direktör

ML, DI

Anssi Seppo

Operativ chef

ML

Miika Pihlaja

Teknisk chef

FM

Niku Oksala

Medicinsk expert

MD, FD, professori i kirurgi