Uoma mukautuu asiakkaan tarpeisiin

Uoma on terveydenhuollon ammattilaisten kehittämä järjestelmä, jolla koordinoidaan kokonaisvaltaisesti potilaan jatkohoitoon siirtymiseen liittyvä logistiikka ja tiedonvälitys.

Teemme potilaan siirrosta kaikille mukavampaa

Potilaita siirretään aina, kaikkialla. Me haluamme tehdä potilaan jatkohoitopaikkaan siirtymisestä järkevää kaikkien kannalta. Terveydenhuollon ammattilaisina tunnemme toimintaympäristön ja ymmärrämme käytännön työn tarpeet. Haluamme, että ammattilaisten arvokasta aikaa käytetään potilastyöhön puhelintyön sijaan. Siksi loimme Uoman ⎯ alustan, joka poistaa turhan manuaalisen työn, luo käyttäjille mukavamman toimintaympäristön ja tekee siirroista turvallisempia. Tarjoamme asiakkaalle valmiin ratkaisun ja kuljemme asiakkaan rinnalla koko käyttöönoton ajan. Käyttöönotossa ja koulutuksessa on aina mukana terveydenhuollon ammattilainen.

Tarjoamme

aidosti toimivan ja arkea helpottavan työkalun

ymmärryksen ja yhdessä tekemisen kautta tapahtuvan toiminnan uudistamisen

asiakkaan yksilölliset jatkohoitopolut huomioivan ratkaisun

nopean ja vaivattoman käyttöönoton

Uoman ominaisuudet

Uoma on terveydenhuollon ammattilaisten kehittämä järjestelmä, jolla koordinoidaan kokonaisvaltaisesti potilaan jatkohoitoon siirtymiseen liittyvä logistiikka ja tiedonvälitys.

Kommunikaatio

Potilassiirtoihin kuuluu aina tiedonvälitystä hoitohenkilökunnan ja yksiköiden välillä. Chat mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman viestinnän ja toimii kommunikointiväylänä kaikille potilaan siirtoon osallistuville tahoille.

Siirtoraportit

Järjestelmän sisäänrakennetun tarkistuslistan avulla välittyy oleellinen tieto potilaasta asianmukaisen jatkohoitopaikan järjestämiseen. Tarkistuslista siirron yhteydessä auttaa yhtenäistämään toimintatapoja ja sujuvoittaa raportointia vähentämällä tarpeetonta tiedonvälitystä.

Yhteistyö

Jatkohoitopaikkojen yhteiskäytön mahdollisuus syventää alueellista yhteistyötä ja helpottaa jokaiselle asianmukaisen hoitopaikan määrittämistä, kun kaikilla on ajantasainen näkymä jatkohoitopaikkojen tilanteesta ja käytettävyydestä.

Yksilölliset jatkohoitopolut

Asiakkaan tarpeisiin optimoidun reitityksen avulla oikea kohde löytyy automaattisesti, mikä tekee järjestelmästä poikkeuksellisen helppokäyttöisen. Uoma mukautuu olemassaoleviin jatkohoitopolkuihin, tietojen haku on automatisoitu ja potilaan siirto tapahtuu ilman ylimääräistä manuaalista työtä.

Joustava käyttöönotto

Uoma toimii kaikilla alustoilla itsenäisenä järjestelmänä, jolloin se on kevyt ottaa käyttöön. Kirjautuminen tapahtuu sähköpostilla, ja järjestelmän tekstiviestiherätteet takaavat joustavan työskentelyn. Uoma on mahdollista integroida potilastietojärjestelmään, jolloin rakenteisen tiedon siirto automatisoituu ja käyttäjän työ helpottuu entisestään.

Turvallinen

Kaikki Uoman kautta tapahtuva liikenne on TLS-salattua. Palvelimemme sijaitsevat suomalaisissa konesaleissa ja täyttävät terveydenhuollon turvallisuusvaatimukset. Meidät auditoidaan säännöllisesti.