Case

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

By 19 elokuun, 2020 6 joulukuun, 2020 No Comments

Tuhat ja yksi käyttäjätarinaa kertovat, että Uoma syntyi vastauksena aitoon tarpeeseen.

Potilassiirrot ovat kriittinen osa sairaalan arkea. Perinteisesti potilaan jatkohoitoon siirtymiseen liittyvä sopivan paikan kartoittaminen ja tiedonvälitys on hoidettu puhelimitse. Vapaiden hoitopaikkojen lukumäärää ja soveltuvuutta on selvitetty tapauskohtaisesti soittamalla osastolta tai yksiköstä toiseen, ja hoidon kannalta olennaiset tiedot on kerrottu puhelimessa ja tallennettu muistilapuille — jos puhelimeen on muilta kiireiltä ehditty vastata. Ammattilaiset joutuvat elämään epävarmuudessa hoidon kannalta olennaisen tiedon välittymisen suhteen. Kaikki puhelimessa vietetty ylimääräinen aika on pois potilastyöstä.

(Lataa case study pdf-tiedostona tästä)

“Jos emme me, niin kuka sitten?”

Lääkärit rakensivat työkalun, koska päättivät vihdoin ratkaista kaikkia piinanneen haasteen

Lääkäreillä on ensi käden kosketus ammattilaisia kuormittaviin työtapoihin: potilassiirtojen järjestämiseen kuluu paljon ylimääräistä aikaa, kun toimivat työvälineet puuttuvat. Hyviä edellytyksiä jatkohoidon järjestämiselle ei saada taattua, vaikka kaikki painivat samojen ongelmien äärellä. Päivystyksen etulinjassa epäkohtia lääkärin työssään kohdanneet Unitary Healthcaren toimitusjohtaja, lääkäri ja diplomi-insinööri Taavi Saviauk sekä yrityksen operatiivinen johtaja ja lääkäri Anssi Seppo tunnistavat, että vanhojen toimintamallien kahleet ovat alalla tiukassa: 

Toimipisteestä toiseen kaikki painivat samojen ongelmien kanssa ja ajatus paremmasta kolkuttelee jokaisen mielessä. Muutos ei valitettavasti tapahdu itsestään: pelkkä tieto siitä, että jokin ei toimi, ei tarkoita, että jotain muuttuisi.

Samaan aikaan toisaalla heräsi jo ajatus ratkaisusta, kirurgian professorin ja verisuonikirurgian erikoislääkärin Niku Oksalan mielessä. Kolmikon keskusteluissa jaetut kokemukset toimimattomista työtavoista kääntyivät nopeasti ratkaisujen ideoimiseksi. 

Käytännön työskentely avasi ongelmia ja loi luonnolliset verkostot ratkaisun eteenpäin viemiseksi. Kun on työssään nähnyt, kuinka kaikki tuskailevat samojen asioiden parissa, on vaikea ummistaa silmiä”, pohtii kirurgian professori ja verisuonikirurgian erikoislääkäri Niku Oksala. 

Palaset loksahtivat kohdalleen vuoden 2015 lopulla, kun kolme lääkäriä ja yksi ohjelmoija, Unitary Healthcaren tuleva teknologiajohtaja Miika Pihlaja päättivät yhdistää voimansa. Kun nelikko näki miten yleisestä ja merkittävästä ongelmasta on kyse, ja toteutuskelpoinen ratkaisu alkoi kirkastua, he totesivat, että heidän olisi siirryttävä sanoista tekoihin. Syntyi Unitary Healthcare.

Uuden yrityksen tavoitteet olivat selviä: potilassiirtojen järjestämiseen tarvitaan arkea helpottava työkalu, jolla päästään eroon puhelimessa vietetystä hukka-ajasta. Lisäksi ratkaisun oli oltava sellainen, mitä yrityksen perustajat itsekin haluaisivat käyttää. 

Pian syntyi järjestelmä, jonka avulla varmistetaan, että potilas ja potilaan jatkohoitoon liittyvä tieto ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Yhdistelmä terveydenhuollon kokemusta ja teknologian osaamista synnyttivät Uoman

Halusimme järkevöittää koko prosessia, tehdä siirroista turvallisempia ja luoda käyttäjille mukavamman toimintaympäristön. Siinä ollaan onnistuttu luomalla alusta, joka poistaa turhan manuaalisen työn ja toimii samalla kommunikointivälineenä ammattilaisille.”, Unitary Healthcaren toimitusjohtaja, lääkäri ja diplomi-insinööri Taavi Saviauk kertoo.

Uoma otettiin ensimmäisenä käyttöön Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) päivystyksessä, missä käytännön kokemukset potilaiden siirtoon käytetystä ylimääräisestä ajasta olivat tulleet tutuiksi. Ensimmäiset potilaat siirtyivät jatkohoitopaikkaan Uoman välityksellä 5. joulukuuta 2016 – visioista oltiin siirrytty päivystyksen etulinjaan vain vuodessa!

 

Potilaita siirretään aina 

 • Mitä ratkaisulla haluttiin saavuttaa?
  • puhelinliikenteen väheneminen 
   • ammattilaisten aika puhelintyöstä potilastyöhön
   • katkokset potilastyöhön kuormittavat ammattilaisia 
  • tiedonkulun parantaminen
   • puhelimitse tieto ei välttämättä kulje hoitavalle taholle, kun yhtenäiset raportointimenetelmät puuttuvat, mikä vaarantaa jatkohoidon laadun
   • katkokset potilastyöhön kuormittavat ammattilaisia 
  • hoitopaikkojen kapasiteetin tasaaminen 
   • paikkojen määrä ei aina kohtaa tarvetta, sopivia paikkoja ei saada käyttöön tai niiden soveltuvuus potilaalle ei ilmene, mikä vaikeuttaa kapasiteetin tasaamista, kasvattaa terveydenhuollon kustannuksia ja lisää inhimillistä kärsimystä
   • raskaat prosessit potilaan siirtämiseksi naapurikuntaan
  • sopivan paikan löytyminen
 • Saatiin enemmän kuin osattiin toivoa!
  • Puhelinliikenne vähenee
  • Tiedonkulku tehostuu ja raportointimenetelmät yhtenäistyvät: ajantasaisuus, oleellinen tieto, ajasta ja paikasta riippumaton tiedonkulku, chat
  • Jatkohoitoon pääsy nopeutuu
  • Alueellinen yhteistyö syvenee: hoitopaikkojen näkyvyys ja yhteiskäyttö, enemmän potilaspaikkoja, parempaa hoitoa
  • Ammattilaisten työ helpottuu, käyttäjät tyytyväisiä
  • Oikeat paikat löytyvät oikea-aikaisesti: automaattinen paikan etsintä, ei olla enää puhelimessa kiinni
  • Tiedolla johtaminen mahdollistuu

Alusta lähtien keskeisenä yhteistyökumppanina toimineessa Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ymmärrettiin, että tulevaisuudessa haasteet kasvavat entisestään, jos toimintatapoja ei muuteta. Väestön ikääntyessä hoidettavien määrä kasvaa, mikä tarkoittaa, että myös potilassiirtoja tehdään koko ajan enemmän. Samalla hoidon vaatimukset kovenevat, mihin on jatkuvasti vaikeampi vastata käytettävissä olevilla resursseilla. Palvelun kehittäminen ja ammattilaisten jaksamisesta huolehtiminen ovat ensisijaisen tärkeitä, jotta hoidon laatu voidaan varmistaa, virheet minimoida ja kustannukset pitää kurissa. 

Puhelinliikenteen väheneminen oli yksi keskeinen tavoite, mitä Uomalla lähdettiin ratkaisemaan.

 

Puhelinrumba taklataan Uoman avulla

Potilassiirtoja hoitavalla ammattilaisella täytyy olla mahdollisuus selvittää, missä on saatavilla potilaalle soveltuva, asianmukainen jatkohoitopaikka. Puhelimitse asian selvittäminen tarkoittaa usein soittamista paikasta toiseen, linjan päässä odottelua ja edestakaista tiedonvaihtoa. Kehitystarpeet olivat siis selviä.

“Kehitystarpeet lähtivät liikkeelle siitä, että Ensiapu Acutan hoitajat ja lääkärit tuskastuivat soittelemaan potilaille jatkohoitopaikkoja terveyskeskuksista ja Taysin osastoilta. Aikaa kului puhelimessa ”roikkumiseen”, kun numero oli varattu tai kukaan ei vastannut”, tiivistää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri Eija Tómas.

Puhelinliikennettä on onnistuttu vähentämään, kun potilaan siirtoa jatkohoitopaikkaan alettiin hallinnoida Uoman avulla. 

“Puhelinrumba saatiin taklattua sillä, että saatiin Uoma käyttöön, enää ei tarvinnut soitella lukuisia soittoja, kysellä paikkaa ja miettiä tiedonkulkua”, projektiylilääkäri Suvi Liimatainen muistelee aikoja päivystysosastolla.

 

Uoman kautta kulkee oleellinen tieto

Raportointi liittyy olennaisesti asianmukaisen hoitopaikan järjestämiseen. Potilaan perustietojen ohella hoidon kannalta oleellisen ja ajantasaisen tiedon liikkuminen potilaan mukana on tärkeää potilasturvallisuuden ja jatkohoidon laadun takaamiseksi. 

Parhaan mahdollisen jatkohoitopaikan järjestämisen kannalta on oleellista tietää, jos potilaalla on joitakin erityisiä tarkkailtavia vaivoja tai lääkityksiä. Potilaan terveydentilaan ja vointiin liittyvät tiedot vaikuttavat siihen, missä potilasta voidaan hoitaa.”, Tays Ensiapu Acutan apulaisosastonhoitajana toimiva Jani Ovaska täsmentää.

Sanomatta tai dokumentoimatta jääneet asiat voivat vaarantaa jatkohoidon laadun. Apulaisosastonhoitaja Jani Ovaskan mukaan liian pitkälle viety tiedonvaihto puhelimessa on usein myös turhaa, koska tieto ei välttämättä tallennu tai välity henkilölle, joka potilasta lopulta hoitaa:

“Raporttia vastaanottava henkilö puhelimessa ei ole läheskään aina se, joka potilasta lähtee hoitamaan eli tilanne saattoi aiemmissa puhelinraporteissa olla se, että potilaasta on saatu ja annettu puhelimessa pitkä raportti, mutta dokumentoituna onkin vain post-it-lappu, josta löytyy potilaan nimi, henkilötunnus ja parilla sanalla vaiva.” 

Uoman toiminnallisuudet tarjoavat potilassiirtojen logistisen puolen ohella väylän tiedonvälitykseen: kaikille yhtenäiset siirtoraportit saadaan siirron yhteydessä täytettävän tarkistuslistan avulla. 

Uoma sujuvoittaa raportointia ja vähentää turhaa tiedon välittämistä. Uoman tarkoitus on tarjota siirtoon ja paikan löytymiseen tarvittava tieto: vastaanottavalle yksikölle tuodaan tietyllä struktuurille tehty tietopaketti potilaasta.”, apulaisosastonhoitaja Jani Ovaska kuvaa.

 

Chat mahdollistaa keskeytyksettömän hoitotyön

Potilassiirroissa on oleellista, että ammattilaiset pystyvät tilanteesta irti viestimään tietoa. Lisätietopyynnöt soittamalla aiheuttavat keskeytyksiä potilastyöhön, ja puhelimella jäädään helposti tilanteeseen kiinni, jos jokin asia ei heti selviä. Uomassa kaikille siirtoon osallistuville avautuu potilassiirron yhteydessä chat, joka mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman kommunikoinnin. Potilassiirtoja voi valmistella muun työn lomassa, eikä kenenkään tarvitse soitella perään tai keskeyttää työtä.

 “Käytännön työn näkökulmasta chat on hyvä ominaisuus. Chatissa voi esittää täsmentäviä kysymyksiä, joihin toinen osapuoli ehtiessään vastaa eli kenenkään ei tarvitse olla koko aikaa puhelimen päässä. Ollaan sillä tavalla mobiileja järjestelmästä, että pystytään keskittymään muuhun työhön ja tarvittaessa palaamaan Uoma-asiaan.”, kuvaa apulaisosastonhoitaja Jani Ovaska.

 

Jatkohoitopaikkojen näkyvyys syventää alueellista yhteistyötä

Eräs keskeinen haaste, johon Uomasta lähdettiin hakemaan vastausta, liittyy tyypilliseen Tampereen kaltaisen keskuskaupungin ongelmaan: hoitopaikkoja on liian vähän tai ne ovat monimutkaisen prosessin takana. 

Helikopterista katsottuna maakunnan alueella saattaa olla potilaspaikkoja, mutta niistä ei ole tietoja saatavilla. Kun potilaalle soveltuvaa paikkaa ei löydy omasta terveyskeskuksesta, joudutaan jälleen turvautumaan puhelimeen. Tiedon saamiseksi täytyy osata soittaa tietylle henkilölle tiettyyn aikaan ja usein monta kertaa. 

Pahimmillaan jatkohoitoon pääsy viivästyy tai potilaalle saattaa aiheutua ylimääräisiä matkoja terveyskeskusten ja päivystyksen välillä.  

“Potilastietojärjestelmät eivät kerro potilaalle soveltuvista sijoituspaikoista, kun pitää huomioida potilaan erityistarpeet tai tietyt hoidon edellytykset. Sen vuoksi osastoille on lähtökohtaisesti soitettu ja kysytty, onko paikkaa. Aiemmin esimerkiksi terveyskeskuskuntoinen potilas saattoi jäädä erikoissairaanhoidon puolelle, kun oman terveyskeskuksen osastot olivat täynnä.”, kertoo apulaisosastonhoitaja Jani Ovaska. 

Uoma tuo näkyviin sairaanhoitopiirin kuntien alueella olevien terveyskeskusten jatkohoitopaikkojen tilanteen, minkä ansiosta perusterveydenhuollon kapasiteettia on Pirkanmaalla päästy hyödyntämään laajemmin. Aiemmin manuaalinen tietojen haku on automatisoitu ja Uoman sisäänrakennetut vastinparit ohjaavat potilaan parhaaseen mahdolliseen paikkaan. Nyt myös muiden kuntien paikat ovat käytettävissä ilman, että se edellyttää useampaan terveyskeskukseen soittamista. 

Projektiylilääkäri Suvi Liimataisen mukaan Uoman merkittävin hyöty onkin palvelutuotannon parantaminen maakunnan alueella automatisoidulla reitityksellä:

“Uoma ratkaisi työlään hoitopaikkojen selvittämisen ongelmat mahdollistamalla kuntien välisen yhteistyön. Nyt vapaat paikat löytyvät oikea-aikaisesti oikeille potilaille.

Uoman onnistumiset noteerataan

Uoma on ratkaisu, joka toimii. Pieni yritys nousi nopeasti Suomen toiseksi isoimman sairaanhoitopiirin kokonaisvaltaiseksi hallitsijaksi potilassiirtojen kentällä. Suurin muutos nähtiin kuitenkin vasta hiljattain, kun sairaalan sisäinen liikenne nousi merkittävään rooliin.

 

Koronakevät sähköisti päätöksenteon

Kevään 2020 koronapandemia herätti hallinnon huomaamaan potilassiirtojen tärkeyden: empiminen loppui kuin seinään

Pandemiaan valmistautuessa kävi kiistattoman selväksi kaikille, miten tärkeää on että jokainen tietää, missä on vapaita potilaspaikkoja. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä havahduttiin koronapandemian yhteydessä siihen, että Uomaa tarvitaan nyt kaikkialla – ja nopeasti. Raskaista päätöksenteon rakenteista oli päästettävä irti ja muistot epäonnistuneista hankintapäätöksistä haudattava, Uoman käyttöönotto oli saatava loppuun. 

Samalla myös sairaalan sisäiset siirrot haluttiin Uoman piiriin.

Moni pitkään jäissä ollut projekti tapahtui oikein rytinällä! Kevään aikana kiinnostus heräsi sellaisissa hallinnollisissa johtoportaissa, joihin on normaalisti vaikea päästä.”, kuvaa Unitary Healthcaren operatiivinen johtaja, lääkäri Anssi Seppo.

Projektiin haettiin nopealla aikataululla osaavia ihmisiä viemään käyttöönotto maaliin. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä pitkän uran tehnyt projektiylilääkäri Suvi Liimatainen päätyi mukaan, koska tarvittiin henkilö, joka tuntee talon ja toiminnot. Hänen luotsauksella Uoma vietiin muutamissa päivissä läpi kaikkiin PSHP:n johtoryhmiin.

Veimme tiedon Uoman käyttöönotosta viikossa jokaiselle toimialueelle ja johtoryhmiin kollegani kanssa. Pandemia näytti iskevän kovalla vauhdilla, joten oli toimittava hyvin nopealla aikataululla.”, kuvaa projektiylilääkäri Suvi Liimatainen.

 

Toiminta Pirkanmaalla on päättäväistä ja tehokasta

Unitaryn nopea toiminta mahdollisti Uoman käyttöönoton laajentamisen poikkeustilanteesta huolimatta

Onneksi ratkaisun avaimet olivat jo valmiiksi kädessä: tähän Unitary Healthcare oli valmiina. Aiemmin ensisijaisesti Taysin ja perusterveydenhuollon välisiin siirtoihin hyödynnetty Uoma otettiin käyttöön sairaalan sisäisiin potilassiirtoihin suoraviivaisin, päättäväisin askelin. 

Vaste oli erittäin nopea. Soitin Oksalan Nikulle, että Uoma tarvitaan nyt kaikkialle, niin hän oli jo seuraavana päivänä kontaktoinut ensimmäiset alueet ja sopinut koulutukset. Krediitit siitä Unitarylle, että he pystyivät mobilisoimaan resurssinsa niin tehokkaasti ja nopeasti.”, projektia käynnistämässä ollut projektiylilääkäri Suvi Liimatainen kiittelee.

Uoman käyttöönoton laajenemista seurattiin tiiviissä yhteistyössä toimittajan ja sairaanhoitopiirin hallinnon kanssa. Epätavallinen tarina käyttöönoton laajenemisesta sai hyvän vastaanoton. Tietohallinnon puolelta projektipäällikkönä käyttöönotossa toimineen Jukka Keson mukaan projekti on sujunut hyvin: 

Näyttää hyvältä, että me saamme Uoma-järjestelmän nopealla aikataululla laajasti käyttöön Taysin sisällä. Toistaiseksi kaikki mitä on haluttu tai vaadittu on pystytty toteuttamaan. Unitary Healthcare on ollut toimittajana hyvällä asenteella ja sitoutuneena tässä projektissa mukana. Vaikutelma on se, että toimittaja on todella halunnut palvella.

Mutkaton yhteistyö keskeisten toimijoiden välillä ja Unitary Healthcaren nopea vaste toimivat onnistumisen avaimina. Projektiylilääkäri Suvi Liimatainen korostaa toimivan yhteistyön merkitystä:

Tästä ei olisi tullut mitään ilman Unitaryn nopeata toimintaa. Kyllähän me projektia voidaan viedä eteenpäin, mutta sen jalkauttaminen samantien vaatii kaikkien osapuolten yhteistyötä.Yhteistyö on ollut tosi mutkatonta alusta lähtien, ja sen tärkeys korostuu tällaisen projektin läpiviemisessä, missä mutkia on oikaistu suoriksi. Unitary on siinä mielessä kiva yhteistyökumppani.” 

 

Viikoissa koko Pirkanmaa on ajettu sisään Uomaan

Uoman laajenemisen mittakaavaa kuvaa hyvin se, että osastojen määrä tuplaantui ensimmäisten viikkojen aikana. Vain muutamassa viikossa ajettiin 20 osastoa ylös, ja kuukauden sisällä Uoma levisi kaikkialle. Nyt mukana ovat kaikki Pirkanmaan terveyskeskukset sekä Taysin sairaalat ja soveltuvat yksiköt. Uoman käytön laajenemista tukevia ominaisuuksia kehitettiin urakalla, ja Uomaa valmisteltiin muun muassa kohorttiosastojen käyttöönottoa varten.

Maaliskuussa alkoi tapahtua! Saatiin käyttöönottopäivä, potilastietojärjestelmään integrointi, kertakirjautuminen käyttöön ja meillä oli mandaatti laajentua niin nopeasti kuin pystytään. Muutamassa viikossa tehtiin tiukalla aikataululla kehitystyötä ja ominaisuuksia, minkä lisäksi olemme olleet kouluttamassa hoitajia ja speksaamassa paikan päällä osastoilla tätä laajenemista.”, muistelee Uoman teknologisesta kehityksestä vastaava teknologiajohtaja Miika Pihlaja.

Toiminnan jalkauttamiseen saatiin hiukan enemmän aikaa, kun näyttikin siltä, ettei pandemia pahene niin kovalla aikataululla kuin aluksi pelättiin. Kehitystyötä on tehty jatkuvasti yhteistyössä ammattilaisten kanssa, jotta toimintaa voidaan ohjata järkevästi.

“Olemme tehneet matkan varrella kehitystyötä yhdessä infektiolääkäreiden kanssa, jotta Uomaan voidaan merkitä Covid-epäilyt ja varmistuneet tapaukset hoitotyön ohjausta tukevalla tavalla. Toimintaohjeet epäilyihin reagoimiseen linkitettiin myös suoraan Uomaan, jotta viimeisin ohjeistus on oikeaan aikaan saatavilla. Raporttien avulla nähdään, miten epäilyt ja varmistuneet tapaukset ovat virranneet sairaalan sisällä ja maakuntiin.”, kertoo Unitary Healthcaren teknologiajohtaja Miika Pihlaja.

 

“Tätä onkin jo odotettu” – Käyttäjät rakastavat Uomaa

Käyttäjät ovat tyytyväisiä ja ovat Uoman avulla kehittäneet omia toimintatapojaan

Hallintoylilääkäri Eija Tómas sanoo, että Uoma on lunastanut lupauksensa ja vapauttanut hoitohenkilökunnan aikaa potilastyöhön puhelintyön sijaan: 

“Uoman käyttöönoton jälkeen potilassiirtoja koskevat puhelut kuntien terveyskeskusten vuodeosastoille ovat suuresti vähentyneet, ja pian myös suurin osa Taysin sisäisestä potilasliikenteestä hoidetaan Uoman avulla. Uoman avulla on haluttu ja onnistuttu vapauttamaan henkilökunnalle aikaa puhelimessa olemisen sijasta potilaiden hoitoon.”

Integraation myötä kaikki toimii kertakirjautumisella ja rakenteinen tieto siirtyy automaattisesti potilastietojärjestelmästä Uomaan. Manuaalisen työn väheneminen madaltaa virheiden mahdollisuutta ja tekee käyttäjän työstä entistä yksinkertaisempaa.

“Uoman käyttö on helpottunut entisestään, kun tehtiin potilastietojärjestelmään liittyvä integraatio. Nyt Uoma poimii potilastietojärjestelmästä jo ennakkoon potilaan esitiedot, eikä niitäkään tarvitse enää kopioida paikasta toiseen.”, kuvaa apulaisosastonhoitaja Jani Ovaska.

Terveydenhuollossa on paljon kokemuksia siitä, että uusi järjestelmä tulee keskeneräisenä, jolloin loppukäyttäjät joutuvat tuskailemaan sen kanssa ja kehittämään sen loppuun. Uoma on poikkeus. Järjestelmä on otettu hyvin vastaan niin kuntien johtavien lääkäreiden kuin käytännön toimijoiden keskuudessa. Käyttöönotot ovat sujuneet vaivattomasti. Projektiylilääkäri Suvi Liimatainen kertoo, että seurantakeskustelujen palaute on ollut erittäin positiivista ja moni oli ehtinyt jo odottaa Uomaa:

 “Palaute on ollut erittäin kiittävää: Tätä onkin jo odotettu! Uoma helpottaa huomattavasti potilastyötä, tiedonkulku paranee ja puhelinsoitot vähenee. Moni käyttäjä on todennut, että vihdoinkin meillä on hyvä potilastietojärjestelmä. Se on minusta aikamoinen meriitti: Järjestelmäsovellus, joka toimii, on hyvä ja auttaa työssä.” 

Ensisijaisesti hoitotyön järjestelmänä Uomaa katsova apulaisosastonhoitaja Jani Ovaska iloitsee käyttäjäystävällisestä järjestelmästä: “Uoman käyttö on helppoa: olen sanonut tietohallintoon moneen kertaan, että kyllä on nyt hankittu hyvä järjestelmä!” 

Käyttäjätyytyväisyyteen ei tarvitse hakea selityksiä kaukaa. Kun tietojärjestelmän kehittää lääkäri, tulee siitä sellainen mitä kliinikot lääkärit tykkäävät käyttää! Unitary Healthcaren tiivis läsnäolo asiakaspinnassa on omiaan lisäämään luottamusta. 

Nämä kaverit ovat tehneet tätä työtä. He tietävät, mistä puhuvat ja ovat siellä sisällä koko ajan kouluttamassa väkeä ja saavat suoraan palautetta. Kyllä lääkäreitä tarvitaan tietojärjestelmien kehittämiseen jatkossakin.”, projektiylilääkäri Suvi Liimatainen toteaa.

 

Lataa case study pdf-tiedostona tästä