Bättre patientöverföringar

Uoma är ett system byggt för att effektivisera patientöverföringar, vilket gör det möjligt för patienter att hitta rätt plats vid rätt tidpunkt.

Uoma stödjer vårdpersonal i deras arbete, från början till av patientöverföring

Vi erbjuder ett genuint dagligt verktyg för att ordna patientöverföringar och sprida information inom sjukhus och mellan enheter. Med uoma påskyndas patientens övergång till en uppföljande behandlingsplats, patientsäkerheten förbättras och felen minskar när det inte finns några avbrott. Professionell tid frigörs för patientarbete.

Hur gör Uoma livet lättare för sjuksköterskor?

sjukhus

Sjukhusresurser för rationell användning i Uoma

Läs mer

Fördelar

Uoma underlättar överföringen av patienter. Upptäck fördelarna.

Läs mer

Uoma används av mer än 220 vårdenheter

Byggd för att betjäna finsk sjukvård

Uoma är ett verkligt tvärregionalt system

Patientspecifik chatt

Uoma bildar en enkel och effektiv kommunikationskanal mellan yrkesverksamma inom patientvården.

Delad användning av uppföljande vårdinrättningar

Uoma fungerar som ett samordningssystem för delning av uppföljningsvårdsanläggningar, vilket möjliggör patientöverföringar som korsar kommunala gränser.

Överför rapporter

Uomas anpassade rapporter om överföring av checklista-typ förbättrar kvaliteten på patientöverföringar och minskar kommunikationsfel.

Uppföljningsbehandlingsanläggningar synliga för alla

Uoma kommer att visa uppföljningsbehandlingsanläggningar i realtid för alla parter som är involverade i behandlingen.

Uoma i siffror

3

Sjukhusdistrikt

1 000 000

Befolkningsområde av manen

>95%

Användarnöjdhet

7 500

Månatlig överföring

Senaste nytt

artikel
den 4 december 2020

Kunskapshantering är framtiden

På sjukhus och vårdcentraler i Pirkanmaa sjukhusdistrikt hanteras överföringen av patienter till en ytterligare vårdcentral av Uoma. En långsiktig partner har också kunnat utnyttja Uoma för att utveckla sin egen verksamhet.  Uoma har förbättrat arbetsmetoderna genom att hjälpa till att utveckla verksamheten genom att harmonisera kommunikationen genom att möjliggöra...
Webbseminarium
den 2 december 2020

Webbseminarium: Uoma – Bättre vardag på Satasairaala sjukhus

I Satakunta möttes vårdbördan av utvecklingen av arbetsmetoder och funktionella verktyg. Uoma används för att ordna patientöverföringar, vilket har bidragit till att lugna arbetsmiljön. Chefssköterska Katriina Peltomaa, avdelningssköterska Riikka Fridfelt och biträdande avdelningssköterska Tarja Lahtinen kommer att diskutera...
Webbseminarium
den 1 oktober 2020

Webbinarium: Bättre patientöverföringar i Birkaland

Den 25 september diskuterade Suvi Liimatainen, projektledare för Pirkanmaa hospital district, som låg i framkant när det gäller införandet av uoma, och Jani Ovaska, chefssköterska vid observationsavdelningen på Tays Tays Päivystys Acuta, situationen. organiserat webbinarium om sina erfarenheter med Taavi Saviauk, VD för Unitary Healthcare.   ytterligare...