Älskad av användare

Vår användartillfredsställelse är konsekvent över 95%. Detta gör Uoma helt exceptionellt inom sitt område.

" Jag gillar Uoma väldigt mycket. Underlättade telefontrafiken avsevärt och sparar arbetstid. Det skulle vara underbart om alla hade Uoma i bruk, så ingen skulle behöva ringa någon längre för ytterligare behandlingsplatser.

sjuksköterska

"När jag kom tillbaka från alterneringsledigheten hade uoma blivit en reform. Jag antog att det skulle vara svårt, men det är en riktigt bra reform! Sparar telefonen drumbeat från förlängningar avsevärt."

sjuksköterska

"Denna Uoma är ett fantastiskt verktyg. Förhoppningsvis sprider sig till ett större antal finlander, åtminstone har coxa patienter över hela Finland.

sjuksköterska

"En av de största uppfinningarna i min karriär."

sjuksköterska

"Tack för att du underlättar omvårdnaden!"

sjuksköterska

"Chatt är riktigt bra!"

sjuksköterska