Artikkeli

Tiedolla johtaminen on tulevaisuutta

By 4 joulukuun, 2020 1 helmikuun, 2021 No Comments

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa ja terveyskeskuksissa potilaiden siirto jatkohoitopaikkaan hoidetaan Uomalla. Pitkäaikainen yhteistyökumppani on päässyt hyödyntämään Uomaa myös oman toiminnan kehittämisessä. 

Uoma on parantanut työtapoja

  • auttamalla toiminnan kehittämisessä
  • yhtenäistämällä viestintää
  • mahdollistamalla tiedolla johtamisen.

Järjestelmien käyttöönotto tuo aina mukanaan toimintatapojen muutoksen. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä Uoman käyttöönottoa seurannut tietohallinnon projektipäällikkö Jukka Keso sanoo, että Uoma on digitaaliratkaisuna onnistunut uudistamaan aiemmin hyvin manuaalisesti, puhelimitse, tehtyä työtä: Uoma on onnistunut ja uudenlainen digitaaliratkaisu – ei tehdä vain vanhoja asioita vähän uudella tavalla, vaan Uoma tuo mukanaan uuden tavan toimia.”

Parhaimmillaan digitalisointi ei olekaan vain ohjelmiston toimitus, vaan toiminnan kokonaisvaltaista analysointia, tehostamista ja muuttamista sopivin työkaluin. Kun kaiken perustana on vankka ymmärrys kentältä, eivät onnistumiset ihmetytä. Uoma on muuttanut toimintatapoja ja verrattuna aikaan ennen Uomaa asiat hoituvat sujuvammin. Uoma on tehnyt kaaoksesta selvää. 

“Toiminta on systematisoitunut ja turha ”säätäminen” ja sählääminen on jäänyt pois. Jatkohoitopaikan järjestäminen potilaille on yksinkertaistunut ja potilaan pääsy jatkohoitopaikkaan on nopeutunut.”, hallintoylilääkäri Eija Tomás tiivistää Uoman tuomia hyötyjä toiminnan järkevöittämiseen.

Tiedonvälityksen yhtenäistäminen on Unitary Healthcaren toimitusjohtajan Taavi Saviaukin mukaan avainroolissa toimintatapojen kehittämisessä.

Kommunikaation parantaminen on yksi keskeinen osa toiminnan kehittämistä. Chat auttaa osapuolten välistä tiedonvaihtoa, ja siirron yhteydessä täytettävällä tarkistuslistalla pyritään strukturoimaan sitä, että jokainen ottaisi kantaa samoihin tärkeisiin kysymyksiin, mitä siirroissa ja sairaudentilassa pitää ottaa huomioon. Pitkällä tähtäimellä tiedonvälitys yhtenäistyy, mistä on kaikille hyötyä!” 

Uoman raporteista saadaan toiminnan kehittämiseen tarvittavaa tietoa potilassiirtojen lukumääristä ja mahdollisista siirtoviiveistä. Kuntien ja erityisvastuualueen sairaaloiden yhteistyöstä sekä sairaanhoitopiirin digitalisaatiosta ja tiedolla johtamisesta vastaava hallintoylilääkäri Eija Tomás on tyytyväinen, että päätöksenteon tukena voidaan hyödyntää dataa analysoimalla saatua tietoa. Toiminnan kehittäminen ja tiedolla johtaminen nousevat uudelle tasolle, koska kokonaisuuksien suunnittelu helpottuu.

“Keskusteluissa kuntien kanssa voidaan hyödyntää Uomasta saatavaa tilastotietoa potilaiden jatkohoitoon pääsystä. Uomasta saadaan myös oman toiminnan kehittämisen ja tiedolla johtamisen tueksi faktatietoa.”, kertoo hallintoylilääkäri Eija Tomás.

Tiedolla johtaminen helpottaa resurssien suunnittelua, kun potilasvirrat ovat nähtävissä. Kustannussäästöt ovat myös valtavia, kun turhia siirtoja tai ylimääräistä ajanjaksoja sairaalassa ei pääse tapahtumaan Uoman ansiosta.  

Uomaa kehitetään käyttäjälähtöisesti ja palvelua hiotaan koko ajan vastaamaan paremmin asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita. Ominaisuuksia otetaan lisää käyttöön ja tavoitteena on kaiken kiireettömän jatkohoidon hoitaminen Uomalla. Suunnitelmissa on myös sosiaalihuollon palveluiden tuominen Uomaan, koska kokonaisvaltainen hoitopolun suunnittelu vaatii usein sekä terveydenhuollon että sosiaalitoimen huomiointia. Kaiken kaikkiaan järjestelmään ja kehitystyöhön ollaan Pshp:ssä tyytyväisiä.

“Suosittelisin Uomaa kollegoilleni. Järjestelmää on kehitetty ketterästi, nopealla tahdilla ja ammattilaisia kuunnellen.”, tiivistää hallintoylilääkäri Eija Tomás. 

“En ole ennen törmännyt järjestelmään, mikä on potilastietojärjestelmistä vapaa, itsenäinen ja monelle toimijalle kelpo kokonaisuus”, sanoo hoitotyön näkökulmasta Uomaa pohtiva Tays Päivystys Acutan tarkkailuosaston osastonhoitaja Jani Ovaska.

Saumaton yhteistyö Unitary Healthcaren ja asiakkaan välillä on mahdollistanut joustavan kehitystyön. Kiitokset puhuvat puolestaan.

“Yhteistyö ja yhteydenpito Unitary Healthcaren kanssa on ollut poikkeuksellisen mutkatonta ja sujuvaa. Heidän palkkalistoilla on innovatiivisia ja dynaamisia henkilöitä. Firmassa on sopiva sekoitus innovatiivista terveydenhuollon, teknologian ja markkinoinnin osaamista.” iloitsee hallintoylilääkäri Eija Tomás.