Uoma-mobiilisovelluksen tietosuoja

 

Johdanto

Uoma-mobiilisovellus on osa Uoma tuoteperhettä, jota käytetään kiireettömien potilassiirtojen järjestelyyn ja koordinointiin. Sovellusta toimittaa Unitary Healthcare Oy (”Toimittaja”).

Rekisterinpitäjän ja käsittelijän roolit

Vaikka sovellus on saatavilla julkisesta Play-kaupasta, sitä käytetään ainoastaan asiakkuuteen liittyen. Toimittajalta palvelun tilannu asiakas toimii Rekisterinpitäjänä kaikkeen asiakkuuteen liittyvään henkilötietoon liittyen. Toimittaja toimii aina Käsittelijän roolissa. Sovellusta ei voi aktivoida käyttöön ennen kuin Rekisterinpitäjä ja Toimittaja ovat sopineet erikseen tietojen käsittelystä kyseiseen asiakkuuteen liittyen.

Kerättävä tieto

Sovellus tunnistaa käyttäjän sähköpostiosoitteella tai kertakirjautumisratkaisun kautta saatavalla tunnisteella. Sovelluksella käsitellään potilaiden henkilötietoja ja terveydentilaa koskevaa tietoa siinä määrin, kun se on tarpeellista potilassiirtojen järjestelyyn liittyen.

Tiedon keräämisen tarkoitus

Henkilötietoja käytetään käyttäjän tunnistamiseen ja potilassiirtojen järjestelyyn.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta muille kuin Rekisterinpitäjälle Toimittajan toimesta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Toimittajan toimista.

Tietojen poisto tai muokkau

Tietojen poistoon tai muokkaukseen, tai käsittelyn vastustamiseen liittyvissä asioissa pyydämme ensisijaisesti olemaan yhteydessä Reksiterinpitäjään.

Tiedon säilytys

Tietoja säilytetään kunkin Rekisterinpitäjän kanssa sovitun mukaisesti.

Tiedon suojaus

Tiedon käisttelyyn käytettävä tietojärjestelmä hyödyntää sekä teknisiä, että ohjelmallisia keinoja tietoturvan varmistamiseksi. Sovellus aktivoidaan aina käyttöön erikseen tiettyyn asiakkuuteen liittyen ja Rekisterinpitäjän pyynnöstä. Aktivoitua sovellusta voivat käyttää ainoastaan kyseisen Rekisterinpitäjän käyttäjät. Tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan käyttäjäkohtaisin, ennalta määrätyin käyttöoikeuksin.

Yhteys tietosuojaa tai rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojaan liittyvissä asioissa pyydämme olemaan ensisijaisesti yhteydessä Rekisterinpitäjään, joka sovelluksen käyttäjän näkökulmasta on tavallisesti työnantajaorganisaatiosi. Voit kuitenkin olla yhteydessä myös Toimittajaan osoitteessa tietosuoja@unitary.fi, jolloin välitämme yhteydenoton oikealle taholle.