Tiedote

Uoma on saapunut kotisairaalaan

By 26 kesäkuun, 2020 6 joulukuun, 2020 No Comments

Potilastietojen selaamista ja kirjaamista helpottava mobiiliratkaisu sujuvoittaa työntekoa ja parantaa tiedonkulkua nyt myös kotisairaalassa.

 

Keski-Uudenmaan alueellinen kotisairaala alkoi hiljattain hoitamaan potilassiirtoja Uoman avulla. Kyseessä on Uoman ensimmäinen kotisairaala-avaus. Hyödyt suhteessa aiempiin toimintatapoihin ovat tulleet selviksi vain muutamissa viikoissa: tiedonkulku on parantunut samalla kun puhelimen aiheuttamat keskeytykset hoitotyöhön ovat vähentyneet. 

Potilaat tulevat kotisairaalan piiriin aina lääkärin lähetteellä erikoissairaanhoidon osastoilta, päivystyksestä, terveyskeskusten akuuttivastaanotoilta tai osastoilta. Kotisairaala on siis yksi potentiaalinen jatkohoitoväylä potilaalle, ja kotiin tarjottavia sairaanhoitopalveluita käytetäänkin yhä enemmän. Unitary Healthcaren toimitusjohtajan ja itsekin lääkärinä toimivan Taavi Saviaukin mukaan potilassiirrot hoituvat sujuvammin, kun kaikki mahdolliset jatkohoitopolut on huomioitu:

 “Olemme halunneet tuoda olemassa olevat jatkohoitopolut Uomaan sisälle, jotta potilassiirrot pystytään järjestämään Uomalla riippumatta siitä, mihin potilas menee jatkohoitoon. Kun alueellinen kotisairaala tehtiin näkyväksi, parannettiin samalla kokonaisprosessia: nyt tieto myös kotisairaalan paikkojen käytettävyydestä on kaikille saatavilla.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä Järvenpään terveyskeskuksen akuuttiosastolla sekä alueellisen kotisairaalan hoitokoordinaattorina toimiva Pia Tauriainen on tyytyväinen, että potilassiirrot osastoille ja kotisairaalaan hoituvat Uoman välityksellä. Enää puhelin ei soi taukoamatta. Lisäksi ympärivuorokautista sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona tai kotisairaalan poliklinikalla tarjoavalle kotisairaalalle mukana liikkuva työväline on kullan arvoinen. 

Kenttätyössä helposti mukana kulkevasta työvälineestä on suuri apu liikkuville hoitajille. Nyt ajantasainen tieto saadaan dokumentoitua nopeasti, selkeästi ja ajasta, paikasta tai muista järjestelmistä riippumattomasti.”, iloitsee hoitokoordinaattori Pia Tauriainen.

Hyvä tiedonkulku on oleellinen osa turvallista ja laadukasta potilaan hoitoa – myös kotisairaalassa, jossa potilassiirtoja tapahtuu arjen ohella niin iltaisin, öisin kuin viikonloppuisin.

 

Puhelin ei enää keskeytä hoitotyötä

Kotisairaalan potilassiirroissa erityinen haaste on liittynyt puhelimen soimiseen ja uuden potilaan tarjoamiseen, kun hoitaja on toisen potilaan luona kotikäynnillä. Hoitokoordinaattori Pia Tauriaisen mukaan tiedonvaihto puhelimitse on työlästä ja voi aiheuttaa keskeytyksiä keskittymistä vaativaan potilaan hoitoon: 

Siinä vaiheessa, kun hoitaja on potilaan kotona hoitamassa potilasta, on huono hetki alkaa puhelimessa käsittelemään toisen potilaan tietoja. Ainahan se tuntuisi menevän niin, että se puhelin soi juuri väärään aikaan.”

Puhelimessa tehty potilastietojen dokumentointi vie aikaa ja väärin kirjaamisen mahdollisuus kasvaa, mikä voi aiheuttaa katkoksia tiedonkulkuun. Uomaan täydennettävät siirtoraportit auttavat vastaanottajaa ja parantavat samalla potilasturvallisuutta, kun tietoja ei tarvitse kiireellä kirjata kesken hoitotyön tai kopioida paikasta toiseen. Uoman keskeisimmät hyödyt liittyvätkin hoitokoordinaattori Pia Tauriaisen mukaan juuri puhelintyön vähenemiseen:

Uoma säästää työaikaa, vähentää hoitotyön keskeytyksiä ja parantaa potilasturvallisuutta, kun ei tarvitse kirjoittaa puhelimessa kuultuja tietoja johonkin paperilapun syrjään. Kun kerron kotisairaalaan, että heille on tulossa uusi potilas, niin vastaanottaja voi Uomasta katsoa tiedot.“ 

Uoma mahdollistaa joustavan potilassiirtojen hoitamisen muun työn ohella. Herätteet kertovat, kun Uomaan tulee uutta tietoa. Hoitaja voi keskittyä yhteen asiaan kerralla.  

“Hoitotyötä ei tarvitse keskeyttää, kun Uomaan kilahtaa heräte, siihen voi palata, kun on saanut edellisen asian tehtyä loppuun”, hoitokoordinaattori Pia Tauriainen tähdentää.

 

“Chatista en luopuisi” 

Tietojen tallentuminen ja ajantasaisen tiedon saatavuus on erityisen tärkeää liikkuvassa sairaanhoitoyksikössä, jossa kommunikointi tapahtuu usein kohteesta toiseen liikkuessa. Uomaan aukeaa potilassiirron yhteydessä chat-kanava, missä siirtoon osallistuvat ammattilaiset voivat vaihtaa tietoja ja esittää täsmentäviä kysymyksiä. Järjestelmään kirjattuihin tietoihin on helppo palata, koska kaikki tallentuu myöhempää käyttöä varten. Chat on ylivoimaisesti Uoman käyttäjien suosikkiominaisuus. Samaa mieltä on hoitokoordinaattori Pia Tauriainen:

Chat on se ominaisuus, mistä en luopuisi. Siellä on helppo kommunikoida ja palata vielä niihin asioihin, kun on sopiva hetki. Jos ajatellaan, että on tuolla kenttätyössäkin, niin pystyy sitten sen jälkeen palaamaan asioihin.” 

Uomasta saa myös ajantasaisen tiedon potilaiden liikkumisen seuraamisen tueksi, mikä helpottaa raportointia. Aiemmin raportointiin tarvittavien tietojen haku hoidettiin osittain manuaalisesti tai jälkikäteen potilastietojärjestelmästä käsin saatujen tietojen perusteella.

Olen seurannut Uoman raportointisarakkeesta, miten paljon ja mistä meille tulee potilaita. Se on hyödyksi kuukausittaisten raporttien antamisessa. Pidempään seuratessa oppii varmasti hahmottamaan näitä käyriä paremmin ja ennakoimaankin, miten ne sieltä nousee.

 

Käyttöön kolmessa viikossa

Uoman käyttöönotto Keusoten kotisairaalassa hoitui nopealla aikataululla ja tiiviissä yhteistyössä teknologiaosaajien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Usein järjestelmiin liittyviä epävarmuuksia hälvensivät hyvät kokemukset Uoman käytöstä osastoilla sekä tieto, että Uoma on terveydenhuollon ammattilaisten kehittämä. 

Olimme huomanneet, kuinka Uoma helpottaa potilassiirtoja vuodeosastoilla, tekee niistä nopeampia ja oikea-aikaisempia, joten oli helppo ottaa se tänne kotisairaalankin käyttöön. Apu on Unitary Healthcaren puolelta hyvin saatavilla ja kaikki on saatu nopealla aikataululla sujumaan hyvin.”, kuvaa hoitokoordinaattori Pia Tauriainen.

Kolmessa viikossa Uoma sulautui osaksi kotisairaalatoimintaa. Hoitokoordinaattori Pia Tauriaiselle Uoman käyttöönotto näyttäytyi hyvin yksinkertaisena – Uoma vain laitettiin päälle ja käyttö aloitettiin: 

Meillä oli muutamana viikkona koulutuksia, ja valtaosa ihmisistä pääsikin niihin mukaan. Sitten kolmannella viikolla Uoma otettiin käyttöön.

Uomaa käytetään kotisairaalassa mobiiliapplikaationa, mikä on toiminnallisuuksiltaan samanlainen kuin selainpohjainen Uoma. Hoitokoordinaattori Pia Tauriaisen mukaan kaikki ovat oppineet hyvin nopeasti käyttämään Uomaa eikä tarvetta ylimääräiselle konsultaatiolle ole ollut: 

Mobiiliversio on toiminut hyvin, siitä tykätty ja sitä on kehuttu helppokäyttöiseksi. Uoma oli minulle entuudestaan tuttu, joten olin varautunut neuvomaan sen käytössä myös työajan ulkopuolella, mutta kaikki pärjäsivät niin hyvin, ettei yhtään puhelua tullut sen osalta.

Ominaisuuksien osalta Uomaa mukautetaan joustavasti erilaisiin tilanteisiin. Erityisesti maailmaa ravistelleen pandemian aikaan Uoman kehityksen joustavuus ja tietojen ajantasaisuus ovat nousseet uuteen kunniaansa. Hoitokoordinaattori Pia Tauriaisen mukaan kaikille vähän uudenlaisessa tilanteessa on hienoa, että reagointi muutoksiin on tapahtunut joustavasti:

Uoma on joustava. Kun muutokset tulevat voimaan huomenna, niin Uomaan ne on saatu toteutettua. Erityisesti nyt korona-aikaan Uomaan on saatu muutoksia, kun Covid-merkintä potilastiedoissa on hieman muuttanut potilasohjausta.

Tulevaisuuteen tuo varmuutta se, että asiakas tietää avun olevan nopeasti saatavilla, jos kehitystarpeita tulee toimintatapojen muuttuessa. Muutaman viikon käytön jälkeen hoitokoordinaattorina potilassiirroista vastaava Pia Tauriainen on levollisin mielin valmis suosittelemaan Uomaa:

Suosittelisin ilman muuta Uomaa kotisairaaloiden käyttöön. Kyllä se huomattavasti helpottaa tätä arkista työtä, kun puhelinrumba jää pois. Samalla oma työnteko rauhoittuu, kun puhelin ei koko ajan soi.