Webinaari

Webinaari: Uoma – Parempaa arkea Satasairaalassa

By 2 joulukuun, 2020 7 joulukuun, 2020 No Comments

Satakunnassa hoitotyön kuormittavuuteen vastattiin toimintatapojen kehityksellä ja toimivilla työvälineillä. Potilassiirtojen järjestämiseen käytetään Uomaa, joka on auttanut rauhoittamaan työympäristöä. Ylihoitaja Katriina Peltomaa, osastonhoitaja Riikka Fridfelt ja apulaisosastonhoitaja Tarja Lahtinen keskustelevat webinaarissa kokemuksistaan yhdessä operatiivisen johtajamme Anssi Sepon kanssa. 

 

Yleinen melu, potilasmonitorien kilkatus ja jatkuvat keskeytykset ovat tuttuja päivystyksessä työskenteleville. Työympäristön rauhoittaminen on tärkeää työntekijöiden jaksamisen kannalta, koska ärsykkeet vaikuttavat työhyvinvointiin.

Kuormittavuuteen voi puuttua toimivilla työvälineillä: jatkohoitopaikkojen soittaminen on jäänyt historiaan, kun Uoma otettiin käyttöön. Nykyään potilassiirtojen järjestäminen on hiljaista työtä, kun hoitaja tekee jatkohoitopaikkapyynnön työasemaltaan ja pyyntö menee vastaanottavaan yksikköön käsiteltäväksi.

“Häly ja keskeytykset vaikuttavat työnhallintaan, viihtyvyyteen ja työhyvinvointiin. Olemme saaneet Uomasta hyvän työkalun näiden hallintaan”, kertoo Satasairaalan päivystysosaston osastonhoitaja Riikka Fridfelt.

Uoman avulla on pystytty hillitsemään tietotulvaa. Hoidon kannalta oleellinen tieto ei ole enää muistin varassa, eikä kenenkään tarvitse arpoa, onko siirtoraporttia annettu. Tiedot löytyvät Uomasta. Satasairaalan ensihoidon ja päivystyksen ylihoitaja Katriina Peltomaa näkee raporttien kirjoittamisen hyvänä myös potilasturvallisuuden ja tietosuojan näkökulmasta:

“Johdon puolella meitä huolestutti aina tietosuoja, kun ihmisten tietoja annettiin puhelimitse samassa tilassa, missä on potilaita, omaisia ja muita toimijoita. Nyt tämä ongelma on pois, kun raportit kirjoitetaan Uomaan.” 

“Sähköinen vuoropuhelu Uoman chatin kautta helpottaa myös eri tahojen konsultointia ja hoitomahdollisuuksien arviointia. Näin vältetään potilaankin kannalta ikäviä ylimääräisiä siirtoja”, lisää jatkohoitokoordinaattorina hoidontarvetta arvioiva Akuutti kotikeskuksen apulaisosastonhoitaja Tarja Lahtinen Porin perusturvasta.

Uoman maine kiiri nopeasti Satasairaalassa ja sen tuomat hyödyt on tunnistettu laajasti. Käyttäjäkokemuksia ja kehitysideoita kuunnellen Uomasta on räätälöity hyvällä yhteistyöllä ohjelmatoimittajan kanssa Satakunnan näköinen kokonaisuus. 

Lue myös Satasairaalan työyhteisölehti Vinkkelin artikkeli Uomasta.